Arti Lirik Tracy Chapman - Save A Place For Me

(bonus track)
(bonus track)


Save a place for me
Simpan tempat untukku
Save a space for me
Simpan tempat untukku
In your heart
Dalam hatimu
In your heart
Dalam hatimu
Save a place for me
Simpan tempat untukku
Save a space for me
Simpan tempat untukku
In your heart
Dalam hatimu
In your heart
Dalam hatimu


If you wait I will come for you
Jika Anda menunggu, saya akan datang untuk Anda
If you wait I will come for you
Jika Anda menunggu, saya akan datang untuk Anda
If you wait I will come for you
Jika Anda menunggu, saya akan datang untuk Anda
If you wait
Jika Anda menunggu
If you wait
Jika Anda menunggu
If you wait
Jika Anda menunggu