Arti dan Lirik Grzegorz Turnau - S¹ Pewne Sprawy

S¹ pewne sprawy na œwiecie
S & SUP1; beberapa hal di & oelig;
O których dobrze wiecie
Anda tahu apa yang Anda ketahui
S¹ sprawy na tej ziemi
S & SUP1; masalah di negeri ini
O których wszyscy wiemy
Itulah yang kita semua tahu


Nie wszystko siê g³adko uk³ada
Tidak semua g & sup3;
I nie na wszystko jest rada
Dan tidak ada saran
I nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em
Dan saya tidak tahu apakah dalam hidup saya tahu
Kogoœ czystego
Siapa & oelig; bersih
Czystego
murni
Czystego
murni
Dusz¹ i cia³em
Jiwa & SUP1; dan c


Kto tego nie zrozumia³
Siapa yang tidak mengerti ini?
¯yæ wiecznie nie bêdzie umia³
& Macr; s & aelig; selalu
Kto tego nie rozwa¿y³
Siapa yang tidak mempertimbangkan pertanyaan ini?
Kto tego nie rozwa¿y³
Siapa yang tidak mempertimbangkan pertanyaan ini?
W piekle siê bêdzie sma¿y³
Di neraka sms & sup3;


(…) i nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em
(…) dan saya tidak tahu apakah dalam kehidupan iquest akan tahu
Nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em
Saya tidak tahu apakah dalam kehidupan iquest akan tahu
Kogoœ czystego
Siapa & oelig; bersih
czystego
bersih
czystego
bersih
dusz¹ i cia³em
& Jiwa SUP1; dan c


S¹ pewne sprawy na œwiecie
S & SUP1; beberapa hal di & oelig;
O których dobrze wiecie
Anda tahu apa yang Anda ketahui
S¹ sprawy na tej ziemi
S & SUP1; masalah di negeri ini
O których wszyscy wiemy
Itulah yang kita semua tahu