Terjemahan Lirik The Coral - Run Run

Run, run, the rain has come
Lari, lari, hujan telah datang
Hide, hide from the falling sun
Sembunyikan, sembunyikan dari bawah sinar matahari
Run, run, the rain has come
Lari, lari, hujan telah datang
Hide, hide from the falling sun
Sembunyikan, sembunyikan dari bawah sinar matahari
Run, run, the rain has come
Lari, lari, hujan telah datang
Hide, hide from the falling sun
Sembunyikan, sembunyikan dari bawah sinar matahari
Run, run, the rain has come
Lari, lari, hujan telah datang
Hide, hide from the falling sun
Sembunyikan, sembunyikan dari bawah sinar matahari


Run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan
Run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan


Run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan
Run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan


Run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan
Run, run, run, run, run
Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan, jalankan