Meat Puppets - Out My Way Lirik Terjemahan

Out my way
Keluar jalan
Days turn days
Hari berubah hari
Days in grace
Hari di rahmat
Out my way
Keluar jalan
Blue hands face
Wajah tangan biru
Good night's face
Selamat malam
Out in storms
Keluar dalam badai
Light embrace
Terang ringan
Down in it's cave
Turun di gua itu
My heart lays
Hatiku berdetak
Its own sun
Mataharinya sendiri
Lights the day
Lampu hari