Arti dan Lirik Tarkan - Verme

VERME
VERME
Sebebimden doðmuþ oldum seçmeden,
Sebebimden melakukan & et; mu & duri; oldum se & ccedil; meden,
Çekeceðim derdim nedir bilmeden
& Ccedil; ekece & eth; im derdim nedir bilmeden
Yüklediðin yükle yýkýldým kaldým aman
Dan & klon & et; di & & uu; kle & & k; & icute; kd
Vereceksen akýl verme istemem
Vereceksen ak & lcute lihat saya istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Sampai jumpa, lihat aku, lihat aku ak & yacute; lihat aku
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Vereceksen huzur lihat, verekeksen huzur lihat.
Azý karar çoðu zarar diyenler,
Az & yacute; karar & ccedil; o & za zarar diyenler,
Niye çok alýrlar, hep az verirler.
Niye & ccedil; ok untuk pergi, hep az verirler.
Akla ikna olup aþký üzenler
Akla ikna olup a & duri; k & yacute; & uuml; zenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme akýl verme
Sampai jumpa, lihat aku, lihat aku ak & yacute; lihat aku
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Vereceksen huzur lihat, verekeksen huzur lihat.
Karý nerden bilsin zarardan dönen,
Kar & yacute; nerden bilsin zarardan d & ouml; nen,
Döneceksen þimdi dön ben beklemem
D & ouml; neceksen & duri; imdi d & ouml; n ben beklemem
Kovulur mu gönül, konduðu yerden
Kovulur mu g & ouml; n & uum; l, kondu & et; uerden
Vereceksen akýl verme istemem
Vereceksen ak & lcute lihat saya istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Sampai jumpa, lihat aku, lihat aku ak & yacute; lihat aku
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Vereceksen huzur lihat, verekeksen huzur lihat.