Barýþ Manço - Arti Lirik Ýþte Hendek Ýþte Deve

Kuyu baþýna vardým
Nah ba & duri; & yacut; n & yacut di sana untuk; m
Zeynep'i görem diye
Zeynep’s g
Nasýl haberin almýþsa
Nas & yacute; aku mendapat kabar & duri;
Dayý emmi hep orda
Hari & yacut untuk; emmi selalu ada
Dediler ne ararsýn
Apa yang dilakukan Dediler?
Kýzý almakmý istersin
K & yacut untuk; z & yacut untuk; almakm & yacut untuk; Anda ingin
Sana bir çift sözümüz var
Saya memiliki siswa kelas dua bersamamu
Hele buysa niyetin
Hele adalah niatmu


(Nakarat)
(Paduan Suara)
Ýþte hendek iþte deve
& Yacut A; & duri; t i & duri parit; t unta
Ya atarsýn ya biçersin
Anda berada di atas & yacute;
Baktýn olmaz vazgeçersin
Aku tidak akan bisa menjagamu
Zordur almak bizden kýzý
Kami tidak ingin membuat kesalahan;
Ýþte Halep,iþte arþýn
& Yacut A; & duri; t Aleppo i & duri; t ar & duri; & yacut; n
Ya aþarsýn ya biçersin
Ya a & duri; ars & yacute; n ya ya
Baktýn olmaz vazgeçersin
Aku tidak akan bisa menjagamu
Zordur almak bizden kýzý
Kami tidak ingin membuat kesalahan;


Söðüdün dalý uzun
S & oml; & eth; & nbsp; panjang
Barýþ'ýn gönlü hüzün
Bar & yacut untuk; & duri; ‘& yacut; n g & ouml; nl & uuml; jenis h untuk jenis z untuk n
Dudaðýnda ayný türkü
Duda & et; & yacute; jenis untuk rk & uuml;
Seneler sonra bugün
Setelah bug tahun ini
Dayý emmi yaþlanmýþ
Hari & yacut untuk; emma atau & duri; & yacut untuk LanM; & duri;
Develer kervan olmuþ
Develer adalah kafilah & duri;
Zeynebimden haber sordum
Pesan berita Zeynebimden
Baþkasýna yar olmuþ
Ba & duri; otot & gugup & duri;


(Nakarat)
(Paduan Suara)