Grzegorz Turnau - Lagu Póki Czas Lirik Terjemahan

Na œwiecie s¹ tapczany
& Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; sofa
Kanapy i kanapki
Sofa dan sandwich
Na których siedz¹ damy
Pada saat mana duduk & sup1; wanita
Mê¿atki i prababki
M & C dan Inggris Raya


S¹ wielorakie sofy
S & SUP1; beberapa sofa
Dziwaczne otomany
Berang-berang yang aneh
Na sofach sofoklesy
Sofokles
W ramionach lekkiej damy
Di tangan seorang wanita muda


Póki czas korzystajcie z udogodnieñ
Gunakan & ntilde;
Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie
Pada saat itu, lepaskan celana Anda, leaquest
Póki czas
Waktu
Mo¿e coœ siê przyœni wam
Tanya Jawab a & ecirc; Aku mencintaimu


Tuman na otomanie
Tuman di sandaran
Tumani b³êdne panie
Tumani b & sup
Na matach bosman-maty
Di tikar bertelanjang tikar
Z d¿entelmenami na “ty”
Dengan pertanyaan tentang “kamu”


S¹ jeszcze ³ó¿ka, wyrka
S & SUP1; masih & sup3; & q; iquest; ka;
I nie s¹ to drobnostki
Dan tidak ada s & sup1; itu sepele
Na rzeczach tych od wieków
Untuk hal – hal ini sejak usia
Uprawia siê mi³ostki
Dewasa & ecirc; I & sup3; ostki


Wiêc… póki czas…
Waktunya adalah …


Niech ka¿dy le¿y tam, gdzie mo¿e
Biarkan saya menanyakan di mana saya bisa bertanya
A mo¿e to mu dopomo¿e
Saya memintanya untuk membantu saya
Czy ktoœ jest ma³y, wielki, dumny
Siapa & oelig; bagus, hebat, sombong
I tak po³o¿¹ go do trumny
Dan ya & tidak. pergi ke peti mati


Wiêc…
Wi ecirc & c …


Póki czas korzystajcie z udogodnieñ
Gunakan & ntilde;
Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie
Pada saat itu, lepaskan celana Anda, leaquest
Póki czas…
Waktunya adalah …
Mo¿e coœ siê przyœni wam
Tanya Jawab a & ecirc; Aku mencintaimu