lagu Sonic Youth - Terjemahan Lirik Shadow Of A Doubt

Met a stranger on a train
Bertemu orang asing di kereta api
he bumped right into me
dia menabrak saya
I swear I didn't mean it
Aku bersumpah aku tidak bersungguh-sungguh
I swear it wasn't meant to be
Aku bersumpah itu tidak dimaksudkan untuk menjadi
must a been a dream
pasti mimpi
from a thousand years ago
dari seribu tahun yang lalu
I swear I didn't mean it
Aku bersumpah aku tidak bersungguh-sungguh
I swear it wasn't meant to be
Aku bersumpah itu tidak dimaksudkan untuk menjadi
from the bottom of my heart
dari lubuk hatiku
he was looking all over me
Dia melihat ke sekelilingku
together everafter
bersama-sama selamanya
he said
dia berkata
“You take me & I'll be you”
“Anda membawa saya & saya akan menjadi Anda”
“You kill him & I'll kill her”
“Anda membunuhnya & saya akan membunuhnya”
kiss me
cium aku
I swear it wasn't meant to be
Aku bersumpah itu tidak dimaksudkan untuk menjadi
I swear I didn't mean it
Aku bersumpah aku tidak bersungguh-sungguh
kiss me
cium aku
kiss me in the shadow of
cium aku di bawah bayang-bayang
kiss me in the shadow of a doubt
cium aku dalam bayangan keraguan
kiss me
cium aku
kiss me in the shadow
cium aku di bawah bayang-bayang
kiss me in the shadow of a doubt
cium aku dalam bayangan keraguan
it's just a dream
itu hanya sebuah mimpi
it's just a dream i had
itu hanya mimpi yang kumiliki
nononoooooh
nononoooooh
swear it's just a dream
bersumpah itu hanya mimpi
just a dream
hanya mimpi
dream i've had
mimpi aku sudah
no
tidak
no
tidak
no
tidak
no
tidak
take me to it
bawa aku ke sana
take me to her
bawa aku ke dia
maybe
mungkin
maybe it's just a dream
Mungkin itu hanya mimpi
it's a dream
ini adalah mimpi
it's just a
itu hanya a
just a
hanya a
no
tidak


met a stranger on a train
bertemu orang asing di kereta api
bumped right into me
menabrak saya
swear i didn't mean it
bersumpah aku tidak bersungguh-sungguh
swear it wasn't meant to be
bersumpah itu tidak dimaksudkan untuk menjadi
must've been a dream
Pasti mimpi
from a thousand years ago
dari seribu tahun yang lalu
kiss me
cium aku
kiss me in the shadow of a doubt
cium aku dalam bayangan keraguan
kiss me
cium aku